Hướng dẫn cách bỏ logo nâng cấp lên Windows10, tắt update Win10

Hướng dẫn cách bỏ logo nâng cấp lên Windows10, tắt update Win10

Hướng dẫn các bạn đọc cách loại bỏ biểu tượng logo nâng cấp lên Windows 10 ở dưới khay góc phải màn hình, đồng thời nếu bạn chưa muốn có …

iwin 20/07/2015