Cách đổi tên Wifi và Pass (Mật khẩu) Wifi TP-Link

Cách đổi tên Wifi và Pass (Mật khẩu) Wifi TP-Link

Thông thường khi thuê bao lắp mới Internet có 01 cục modem phát wifi, nhân viên kỹ thuật sẽ hỏi khách hàng thông tin về tên wifi(SSID) và mật khẩu …

iwin 20/07/2015