VT200 Viettel

Đăng ký gói VT200 Viettel miễn phí 200SMS và 200MB

Miễn phí cả nhắn tin nội mạng miễn phí 200SMS và dung lượng 3G Viettel với 200MB data miễn phí chỉ với 2,500đ chỉ có thể là gói VT200 Viettel. …

tholuong 24/07/2015