Cách kiểm soát chế độ rung Vibration trên iOS9

Cách kiểm soát chế độ rung Vibration trên iOS9

Phiên bản hệ điều hoành iOS 8 đã có vấn đề về chế độ rung, đó là làm sao để người dùng có thể vô hiệu hóa chế độ này. …

iwin 20/07/2015