Đăng ký gói DT50 Viettel

Đăng ký gói DT50 Viettel 250 phút gọi nội mạng, 200MB

Vừa ưu đãi dung lượng 3G Viettel, vừa miễn phí phút gọi nội mạng Viettel là những điều mà khi đăng ký DT50 Viettel bạn sẽ được hưởng. Chỉ với …

tholuong 12/08/2015