Đăng ký gói MT5 Viettel 5000đ/ngày

Đăng ký gói MT5 Viettel 5000đ/ngày 1GB 3G Viettel

Miễn phí truy cập mạng cùng với 1GB data miễn phí chỉ với 5000đ/ngày đăng ký là một điều mà chắc hẳn những người đang sử dụng mạng 3G Viettel …

tholuong 06/08/2015